Goede Doel


De opbrengst van de Lichtstadrally gaat steeds naar een goed doel dat verbonden is aan het thema van Kiwanis: “Een duurzame glimlach op het gezicht van een kind”. Dit jaar hebben we daarvoor twee doelen geselecteerd.

 

Sportdag MBS school

MBS Eindhoven is een school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Deze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand, vaak in combinatie met een autisme spectrum stoornis, ADHD of andere belemmerende factoren. De school is erop gericht om de leerlingen  tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen te laten worden. Binnen de school zijn er drie afdelingen: er is een SO-afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, een afdeling Onderwijszorg (OZ) voor leerlingen die erg veel zorg nodig hebben en een VSO-afdeling voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. SO 

Ten behoeve van de SO leerlingen en de OZ leerlingen organiseert Kiwanis al enkele jaren een sportdag. Zonder inzet van de Kiwanis zou die sportdag niet gerealiseerd kunnen worden. In overleg met leerkrachten van MBS school wordt de sportdag voorbereid en met ondersteuning van Kiwanis leden en leerkrachten is dat al jaren een memorabele dag voor deze kids, waar al maanden tevoren naar wordt uitgekeken. De sportdag is het afgelopen jaar noodgedwongen niet doorgegaan in verband met corona. Dit jaar willen we de kids niet opnieuw teleurstellen en staat een sportdag gepland voor september 2021. Om dat mogelijk te maken, is een financiële bijdrage nodig in verband met huur van busvervoer, gymzaal, huur van sporttoestellen, catering e.d. Dit uiteraard naast de hands-on ondersteuning die de individuele Kiwanis leden op die dag bieden.

 

Stichting Loek@you

De Stichting LOEK@YOU begeleidt en ondersteunt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die problemen ondervinden op school of thuis zitten zonder onderwijs. Daarnaast helpt LOEK@YOU ouders en opvoeders in de zoektocht naar de juiste ondersteuning. Ook ontwikkelt de stichting vrijwilligersprojecten voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben en waarvoor meedoen in de maatschappij lastig is. De stichting biedt individuele zorg en begeleiding, met als uitgangspunt de mogelijkheden en talenten van het kind, zodat ze zich thuis voelen en na een tijdje op eigen kracht verder kunnen. 

In februari van dit jaar heeft de stichting een nieuw onderkomen betrokken aan de Locht in Veldhoven. Bij het pand behoort een buitenterrein, dat moet worden ingericht, onder meer met op de ontwikkeling van het kind gerichte speeltoestellen, maar waarvoor de financiële middelen ontbreken. Kiwanis wil daarin graag bijdragen, onder meer door het doneren van één of meer speeltoestellen. Ook hier naast de hands-on ondersteuning die Kiwanis bij de inrichting van het terrein gaan bieden.